MD AUDIT CONTA CONSULTING

 

Este o societate română de contabilitate, audit financiar şi consultanţă fiscală înfiinţată în Noiembrie 2003.

 

Este membră a Corpului Experţilor şi Contabililor Autorizaţi din România şi Camerei Auditorilor Financiari.

Contabilitate

Conform Legii Contabilităţii 82/1991, societăţile comerciale, instituţiile publice şi toate celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie. Noi oferim aceste servicii, începând de la contabilitatea documentelor primare şi până la raportarea financiara obligatorie către organele fiscale.

Auditorul confirmă corectitudinea situaţiilor financiare oferind încredere în informaţiile prezentate, care sunt utile unei sfere mari de utilizatori.

În exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar, exprimăm o opinie asupra situaţiilor financiare şi componentelor acestora potrivit standardelor internationale de audit şi a reglementărilor adoptate de Camera Auditorilor Financiari.

 

 

Audit financiar

Oferim consultanţa profesională pe teme legate de, impozitului pe profit, TVA, ipozitul pe venitul global, Impozitul pe venitul persoanelor nerezidente,  furnizarea de informaţii periodice privind schimbările legislative; reprezentarea în relaţiile cu organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale Inspectoratului Teritorial de Muncă.

 

 

Consultanţă fiscală

DETALII

DETALII

DETALII

DESPRE NOI

MD AUDIT CONTA CONSULTING  lucrează atât pentru corporaţii internaţionale cât şi pentru intreprinderi mici şi mijlocii care sunt deja prezente în România sau doresc să intre pe piaţa românească.

 

Lista clienţilor include companii internaţionale, care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele construcţii, comerţ, imobilar, servicii de selecţie şi plasare a forţei de muncă, consultanţă, studii clinice, IT. Lucrăm de asemenea pentru  reprezentanţe străine în România şi instituţii şi organizaţii non-profit interne şi internaţionale.

 

Echipa noastră, condusa de doamna Maria Dincă, oferă servicii profesionale, de calitate punând la dispoziţie cunoştinţele şi experienţa în domeniu acumulate într-o activitate de peste 25 de  ani. Serviciile noastre  se caracterizează prin profesionalism, confidentialitate, promptitudine, responsabiliate, experienţa şi implicare.

SERVICII

Contabilitate

 

• Consultanţă în întocmirea documentelor contabile primare;

•  Înregistrarea documentelor primare;

• Întocmirea balanţei lunare de verificare pe conturi analitice şi sintetice;

• Elaborarea registrelor obligatorii: registru jurnal, registrul inventar şi cartea mare;

• Întocmirea jurnalelor de TVA;

• Întocmirea/depunerea declaraţiilor fiscale

• Întocmirea statelor de plată şi a ordinelor de plată

• Întocmirea, certificarea şi depunerea situaţiilor financiare

• Obţinere certificate fiscale;

• Asistarea în faţa organelor de control

•  Întocmirea situaţiilor financiare solicitate de organele de stat, BNR, statistică;

• Servicii de cenzorat;

Audit financiar

 

• Auditul statutar al situaţiilor financiare anuale în situaţiile reglementate de legile specifice;

• Auditul situaţiilor financiare anuale ale societăţilor care au optat pentru auditarea acestora

• Misiuni de revizuire a situaţilor financiare

• Misiuni de audit ale proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile UE

• Auditul situaţiilor financiare ale fundaţiilor, ONG-urilor şi a altor organizaţii patrimoniale;

Consultanţa fiscală

 

• Impozitului pe profit (verificarea, calculul şi certificarea Declaraţiei anuale de impozit pe profit);

• TVA  (înregistrarea în scopuri de TVA, scutiri de TVA privind operaţiuni intracomunitare, de import- export etc.);

• Impozitul pe venitul global;

• Impozitul pe venitul persoanelor nerezidente;

• Furnizarea de informaţii periodice privind schimbările legislative;

• Reprezentarea în relaţiile cu organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale Inspectoratului Teritorial de Muncă

PARTENERII NOŞTRI

CONTACT

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

conrad gutscheine - mapsembed.com

MD AUDIT CONTA

CONSULTING

 

Str. Ion Câmpineanu nr. 33, Bl. 3,

Sc. 3, Et. 2, Ap 77 Sector 1

Bucuresti 010035

 

 RO15929082

J40/15770/2003

 

Telefon: +40 21 314 614 18

Fax:       +40 21 314 614 13

 

Mobil: +40 722 319 108

            +40 728 878 072

 

Email: mdauditconta@upcmail.ro

 

PERSOANĂ DE CONTACT

 

D-na Maria Dincă

Managing Partner

 

Mobil: +40 722 319 108

            +40 728 878 072

 

Email: maria.dinca@mdaudit.ro

© 2014 MD AUDIT CONTA CONSULTING. Toate drepturile rezervate.